Перевезення Іншої бакалії, продукції переробки сільгоспсировини в Житомирській області