Перевезення Іншої бакалії, продукції переробки сільгоспсировини в Львівській області