Перевезення Іншої бакалії, продукції переробки сільгоспсировини в Київській області