Перевезення Іншої бакалії, продукції переробки сільгоспсировини в Кіровоградській області