Перевезення Іншої бакалії, продукції переробки сільгоспсировини в Донецькій області