Перевезення Іншої бакалії, продукції переробки сільгоспсировини в Чернівецькій області